Jag deltar i en permanent utställning på KOB12, Kobbarnas väg 12 i Göteborg